Kalendarium

Kalendarz imprez

Aktualności

Powiatowe Zawody Sportowo – Pożarnicze jednostek OSP

17września  br. na stadionie sportowym w Szczańcu odbyły się Powiatowe Zawody Sportowo – Pożarnicze jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu świebodzińskiego. Zmagania druhów oceniała Komisja PPSP Świebodzin, po przewodnictwem st.kpt. Dariusza Kałużnego.  Zawody prowadził Prezes Oddziału Powiatowego ZOSPRP w Świebodzinie dh. Leszek Parandyk.
Rywalizację druhów jednostek OSP przeprowadzono w dwóch konkurencjach: bieg sztafetowy z przeszkodami oraz ćwiczenia bojowe dla oddziałów „Smerfów” i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych oraz sztafeta pożarnicza 7 x 50 m z przeszkodami i ćwiczenie bojowe dla kobiet i mężczyzn. Gminę Zbąszynek reprezentowały „Smerfy” z Kosieczyna, MDP chłopcy z Rogozińca, druhowie z OSP Kręcko i druhny z OSP Kręcko. W końcowej klasyfikacji „Smerfy” OSP Kosieczyn zajęły I miejsce, MDP chłopcy OSP Rogoziniec II miejsce i OSP Kręcko kobiety I miejsce i OSP Kręcko mężczyźni II miejsce. Gratulujemy!
Zapraszamy do obekrzenia zdjęć na stronie Gminy Świebodzin.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

20Galeria zdjęć: Powiatowe Zawody Sportowo – Pożarnicze jednostek OSP

"Boisko Piaskowe" już otwarte

15 września br. oficjalnie otwarto i przekazano do użytkowania wielofunkcyjne boisko sportowe, znanejako „boisko piaskowe” oraz parking przy ulicy Sportowej i Długiej.  30 sierpnia br. komisja dokonała odbioru technicznego prac przy realizacji tego zadania inwestycyjnego. W ramach projektu przebudowano parking wraz z infrastrukturą towarzyszącą, powstało ogrodzone boisko wielofunkcyjne oraz miejsce rekreacji z ławkami i zdrojem ulicznym. W październiku  br. zostaną wykonane nasadzenia drzew i krzewów. Zadanie o wartości 785 000zł w całości zostało sfinansowane ze środków budżetu gminny. Wykonawcą była  firma  „Całus” z Borui Nowej.
W uroczystym otwarciu na zaproszenie Burmistrza Zbąszynka Wiesława Czyczerskiego udział wzięli m.in.: wykonawca Piotr Całus, projektant  Bogdan Radny, kierownik budowy, Kierownik OSiR Zbąszynek Marcin Minta, Kierownik RIT Urzędu Miejskiego Hubert Cichy, Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” Grażyna Buchert  oraz uczniowie SP Zbąszynek. W krótkim przemówieniu Burmistrz Wiesław Czyczerski podziękował   osobom zaangażowanym w realizację projektu, a następnie przekazał Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej klucze do obiektu oraz upominki. Wykonawca inwestycji Piotr Całus przekazał obecnym na otwarciu zawodnikom Zbąszyneckiej Akademii Piłkarskiej oraz trenerowi nowe stroje sportowe. Na zakończenie zawodnicy wraz z trenerem Marcinem Michalakiem odbyli pierwszy pokazowy trening na boisku wielofunkcyjnym.  

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

21Galeria zdjęć: Otwarcie Boiska

Jubileusz 25-lecia współpracy partnerskiej Zbąszynek - Bedum

19 września 1992 roku w Zbąszynku  podpisano porozumienie o współpracy pomiędzy samorządem Gminy Zbąszynek i holenderską Gminą Bedum. Ze strony władz samorządowych Gminy Zbąszynek dokument podpisał ówczesny Burmistrz Zdzisław Nowacki, natomiast Gminę Bedum reprezentował Burmistrz Wilte Everts.
9 września br. w Zbąszyneckim Ośrodku Kultury odbyły się obchody jubileuszu 25-lecia podpisania ww. porozumienia. Na zaproszenie Burmistrza Zbąszynka Wiesława Czyczerskiego i Przewodniczącego Rady Miejskiej Jana Mazura w spotkaniu uczestniczyli m.in. byli Burmistrzowie Bedum Hank Bakker i Wilte Everts wraz z delegacją z Gminy Bedum, Dyrektor Urzędu w Peitz Elvira Hölzner z delegacją, zaprzyjaźnieni mieszkańcy z Gminy Zbąszynek, kierownicy jednostek organizacyjnych oraz Dyrektorzy Szkół.
Przybyłych na Jubieleusz gości witała Kapela Koźlarska z Dąbrówki Wlkp. Spotkanie rozpoczęto od pamiątkowej fotografii oraz odegrania hymnu prowoncji Groningen, w której mieści się Gmina Bedum i hejnału Zbąszynka. Gości powitał prowadzący Przewodniczący Rady Miejskiej Jan Mazur. Okolicznościowe przemówienia wygłosili Burmistrz Wiesław Czyczerski, przedstawiciel Gminy Bedum Jan Willem v/d Kolk oraz Dyrektor Urzędu w Peitz Elvira Hölzner. W części artystycznej wystąpiły uczennice ze Studia Piosenki działającego przy ZOK-u Kamila Suwiczak i Patrycja Spychała.  

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

18Galeria zdjęć: Jubileusz 25-lecia współpracy partnerskiej Zbąszynek - Bedum

Międzynarodowy Turniej Miast i Wsi

Tradycyjnie już podczas obchodów Dożynek Gminnych 10 września br. w Kosieczynie rozegrano Międzynarodowy Turniej Miast i Wsi. W tegorocznych zmaganiach udział wzięli przedstawiciele sześciu miejscowości z Gminy Zbąszynek: Chlastawa, Dąbrówka Wlkp., Kosieczyn, Kręcko, Rogoziniec i Zbąszynek oraz reprezentacja Holenderskiej Gminy Bedum.
Reprezentacje zmierzyły się w 6 konkurencjach sportowo – rekreacyjnych: mierzono sumę pięciu skoków obunóż z miejsca, wbijano gwoździe na czas, serwowano piłkę, odszukiwano pary kart. Kapitanowie drużyn zmierzyli się w wyścigu w alkogoglach. W ostatniej konkurencji sprawdzano umiejętność umieszczania kijka w butelce przy zamkniętych oczach. W ostatecznej klasyfikacji najlepszą drużyną w Turnieju została reprezentacja z Rogozińca, która wyprzedziła Chlastawę i Dąbrówkę Wlkp. Poza podium znalazło się odpowiednio Kręcko, Kosieczyn, Zbąszynek i Bedum. Gratulujemy! Organizatorem Turnieju był Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zbąszynku.
Zapraszamy do obejrzenia zdjęć na stronie OSIR.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

37Galeria zdjęć: Międzynarodowy Turniej Miast i Wsi

Wręczenie tytułów "Honorowy Obywatel Gminy Zbąszynek"

Tytuł "Honorowy Obywatel Gminy Zbąszynek" nadawany jest osobom fizycznym nie zamieszkującym na terenie Gminy Zbąszynek,  za szczególne zasługi na rzecz Gminy  m.in. w takich dziedzinach jak: rozwój gospodarki, rolnictwa, oświaty, nauki, kultury, ochrony zdrowia, kultury fizycznej i sportu, popularyzacji Gminy na szczeblu regionalnym, krajowym lub międzynarodowym.
Uchwałą Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 31.08.2017r, tytuły „Honorowy Obywatel Gminy Zbąszynek” za szczególne zasługi w zakresie promocji Gminy Zbąszynek na szczeblu międzynarodowym oraz skuteczne budowanie trwałych relacji między mieszkańcami Gminy Zbąszynek, Peitz i Bedum przyznano Pani Marii Szczesny, Pani Elivrze Hölzner, Panu Walterowi Hoekstra i Panu Stofferowi Janowi Haan. Natomiast za szczególne zasługi w zakresie promocji Gminy Zbąszynek poza jej granicami oraz pracę na rzecz profilaktyki i ochorny zdrowia mieszkańców Gminy Zbąszynek, przyznano Panu Dariuszowi Czarneckiemu. Burmistrz Zbąszynka Wiesław Czyczerski i Przewodniczący Rady Miejskiej Jan Mazur  wręczyli tytuły  w trakcie Dożynek Gminnych w Kosieczynie 10 września br. 

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

18Galeria zdjęć: "Honorowy Obywatel Gminy Zbąszynek"

Smaki Miast Partnerskich

Projekt „Smaki Miast Partnerskich“, który odbył sie w dniach 10-11 września 2016 roku pod patronatem Burmistrza Zbąszynka Wiesława Czyczerskiego, to spotkanie którego celem było zgłębienie wiedzy na temat zwyczajów i kultury polskiej, poznanie tradycji kulinarnych kuchni polskiej i niemieckiej oraz integracja mieszkańców miast partnerskich.Rozpoczęto od spotkania grup roboczych, a w godzinach popołudniowych rozegrano Międzynarodowy Turniej Miast i Wsi z udziałem drużyn reprezentujących wszystkie sołectwa z naszej Gminy oraz miasta partnerskie. Sołectwa i miasta rywalizowały ze sobą w sześciu konkurencjach: rzut strzałkami do tarczy, bieg w  taśmie, strzały do bramki, przelewanie wody, kręgle i rzut beretem, które rozegrane zostały w parku w Dąbrówce Wlkp. Walka o zwycięstwo toczyła się do ostatniejkonkurencji. W końcowej klasyfikacji pierwsze miejsce na podium zajęła reprezentacja Kosieczyna, drugie Kręcka, trzecie Zbąszynka, a kolejne miejsca zajęły reprezentacje z Dąbrówki Wlkp., Chlastawy, Bedum i Peitz. Puchar Fair Play w tegorocznym Turnieju został przyznany reprezentacji z Peitz. Wszystkie reprezentacje biorące udział w turnieju otrzymały dyplomy i puchary. Organizatorem Międzynarodowego Turnieju Miast iWsi był Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zbąszynku. Również w sobotę w godzinach wieczornych odbył się „Trak Show” zorganizowany z inicjatywy mieszkańców Dąbrówki Wlkp. W turnieju udział wzięło 5 rolników, którzy w swoich traktorach rywalizowali w pięciu konkurencjach sprawnościowych. Największą precyzją w zmaganiach ztraktorami wykazał się Paweł Ginter, drugie miejsce zajął Damian Gołek, trzecie Remigiusz Henicz i kolejne Paweł Budych i Krzysztof Pawelski. Wieczór zakończyła polsko-niemiecka biesiada taneczna.W tym roku jedną z atrakcji był Kiermasz Potraw Regionalnych przygotowany przez lokalne Koła Gospodyń Wiejskich oraz przedstawicieli Peitz.W ramach Kiermaszu Potraw Regionalnych mieliśmy okazję spróbować tradycyjnych pierogów, marynowanych klopsików, drożdżówek, naleśników z dodatkami, racuchów, ciast, bułeczek, drożdżówek oraz tradycyjnej pajdy chleba.Dla wszystkich prezentujących pań i panów przygotowano pamiątkowe dyplomy i upominki. Po pełnych sportowych i kulinarnych wrażeń dniach, na scenie pojawili się artyści. Do późnych godzin wieczornych gospodarze, jaki zaproszeni goście z Peitz bawili się przy muzyce w parku w Dąbrówce Wlkp.  

Załączniki

50. rocznica sformowania 62.ks "Commando"

2 września br. Burmistrz Zbąszynka Wiesław Czyczerski na zaproszenie Stowarzyszenia  Byłych Żołnierzy 62 Kompanii Specjalnej „Commando” z Bolesławca, z którym Gmina Zbąszynek współpracuje, wziął udział w uroczystości związanych z 50 rocznicą sformowania spec jednostki.  Żołnierski apel przed Pomnikiem Poległych Żołnierzy Pierwszej Samodzielnej Kompanii Commando  i Zmarłych Żołnierzy 62 Kompanii Specjalnej,  poprzedził zorganizowany w godzinach porannych IV Cross Commando o statuetkę „Brunatnego Niedźwiedzia”. Blisko 300 biegaczy z całego kraju stanęło do walki na trudnym, zróżnicowanym terenie na dystansie 8,5 kilometrów. Reprezentantka Gminy Zbąszynek Weronika Minta zdobyła 2 miejsce.
Głównym punktem obchodów był uroczysty apel, w trakcie którego przypomniano historię i dorobek jednostki oraz złożono kwiaty i zapalono znicze pod pomnikiem poległych i zmarłych żołnierzy. Zakończeniem apelu była tradycyjna już defilada  żołnierzy kompanii specjalnej. W ramach obchodów rocznicy odbyło się również wręczenie odznak pamiątkowych  50-lecia Sformowania Kompanii Specjalnej „Commando”, którą otrzymał również  Burmistrz Zbąszynka Wiesław Czyczerski.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

8Galeria zdjęć: 50. rocznica sformowania 62.ks "Commando"

Rozpoczęcie roku szkolnego w Gminie Zbąszynek

Uczniowie szkół na terenie naszej Gminy uroczyście zainaugurowali dziś rozpoczęcie nowego roku szkolnego. Pełni energii, zapału i siły zjawili się dzisiaj by wraz z dyrekcją, gronem pedagogicznym, rodzicami, przedstawicielami władz lokalnych i przede wszystkim, swoimi przyjaciółmi, wspólnie zapoczątkować kolejny rok wytężonej pracy. Burmistrz Zbąszynka Wiesław Czyczerski wziął udział w rozpoczęciu roku szkolnego w Szkole Podstawowej w Dąbrówce Wlkp., a kierownik Referatu Oświaty  Urzędu Miejskiego  - Barbara Stasik – w Szkole Podstawowej w Zbąszynku.
W związku z reformą oświaty i podjęciem decyzji o likwidacji gimnazjów nowi uczniowie rozpoczęli naukę w 8-klasowych szkołach podstawowych. W bieżącym roku szkolnym naukę w szkołach naszej Gminy będzie pobierała następująca liczba uczniów: Szkoła Podstawowa w Zbąszynku – 530, w tym 51 w klasach pierwszych, Szkoła Podstawowa w Dąbrówce Wlkp. 106 (18 w klasie pierwszej), Szkoła Podstawowa w Kosieczynie 95 (14 w klasie pierwszej) i CKZiU 357 (LO 81, Branżowa 79 i Technikum 197).
Uczniom życzymy sukcesów w zdobywaniu wiedzy, a nauczycielom wytrwałości i satysfakcji z pracy.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

9Galeria zdjęć: Szkoła Podstawowa w Dąbrówce Wlkp.

25 lat IKEA Industry Zbąszynek

25 lat IKEA Industry Zbąszynek18 sierpnia br. odbyły się uroczyste obchody 25-lecia istnienia IKEA Industry Zbąszynek. W uroczystości wzięli udział parlamentarzyści, samorządowcy, goście oraz pracownicy   m.in. Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak, Wicemarszałek Województwa Lubuskiego Stanisław Tomczyszyn, Przewodniczący Sejmiku Czesław Fiedorowicz, Posłanka Katarzyna Osos, Burmistrz Zbąszynka Wiesław Czyczerski oraz Przewodniczący Rady Miejskiej Jan Mazur. IKEA Industry to największy producent mebli drewnianych na świecie. Wytwarza meble z drewna litego i z płyt drewnopochodnych. Pierwsze zakłady IKEA Industry powstały w 1992 roku, na bazie Spółdzielni Meblarskich, znajdujących się w Zbąszyniu i Babimoście. Na terenie Gminy Zbąszynek IKEA rozpoczęła swoją działalność w 1999 roku. IKEA Industry Zbąszynek składa się z kilku fabryk: Fabryka Zbąszynek, Fabryka Babimost, Fabryka Komponenty, Fabryka MPS. Zakłady mieszczące się w jednostce biznesowej, stanowią największy na świecie kompleks produkcji mebli. Liczba wszystkich pracowników zatrudnionych w sąsiadujących ze sobą zakładach Zbąszynek, Babimost  i Zbąszyń to ponad 3 tysiące osób. Fabryki z oddziału otrzymały aż sześciokrotnie wewnętrzny tytuł „Najlepszej Fabryki Roku”.
Zaproszeni goście w swoich przemówieniach podkreślali rolę IKEA Industry Zbąszynek jako jednego z najbardziej prężnie rozwijających się przedsiębiorstw naszego województwa, zatrudniającego wielu Lubuszan i osób spoza województwa.25 lat działalności IKEA Industry Zbąszynek jest najlepszym świadectwem dynamicznego rozwoju oraz profesjonalnego i sprawnego zarządzania.Podczas uroczystości obchodów jubileuszu,  pracownikom firmy  wręczone zostały odznaczenia państwowe nadane przez Kancelarię Prezydenta. Wręczono 2 Krzyże Zasługi oraz 10 Medali za Długoletnią Służbę. Ponadto pracowników uhonorowano wyróżnieniami firmowymi.Podczas uroczystości Przewodniczący Sejmiku Czesław Fiedorowicz wręczył trzem wieloletnim pracownikom Oddziału "Odznaki Honorowe za Zasługi dla Województwa Lubuskiego". Odznaki Honorowe odebrali:  Ryszard Amielko, Bertil Jan-Anders Hansson oraz Wiesław Motyliński. W ramach jubileuszu odbyło się zwiedzanie fabryki w Babimoście.   
(zdj. Ikea Industry Zbąszynek, lubuskie.pl)

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

9Galeria zdjęć: 25 lat IKEA Industry Zbąszynek

Festiwal Folkloru Polskiego 51. „Sabałowe Bajania” w Bukowinie Tatrzańskiej

Grupa muzyków, gawędziarzy, śpiewaków z Dąbrówki Wlkp. wraz z Mistrzem Janem Prządką uczestniczyła w 51. „Sabałowych Bajaniach” w Bukowinie Tatrzańskiej, które odbyły się od 9 do 13 sierpnia 2017r. Tegorocznymi laureatami zostali prezentując i promując  Gminę Zbąszynek  podopieczni Ludowego Ogniska Muzycznego z Dąbrówki Wlkp.: w  konkursie gawędziarzy w kategorii dziecięcej II miejsce zajęła Maja Bimek, w konkursie instrumentalistów wyróżnienie w kategorii młodzieżowej otrzymała Kornelia Kleszka (klarnet), a w kategorii dziecięcej I miejsce zajął  Piotr Bimek (kozioł biały), a III miejsce  Oliwier Niemiec  (kozioł biały). W konkursie śpiewu solowego I miejsce w kategorii dziecięcej uzyskał Hubert Wittke. Gratulujemy osiągniętych wyników!

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

10Galeria zdjęć: Festiwal Folkloru Polskiego 51. „Sabałowe Bajania” w Bukowinie Tatrzańskiej

1 2 3 4 5 6 ... 20 »

Lokalna TV

ZTVi Zbąszynek

Miasta partnerskie

  • Herb miasta partnerskiego - Zbąszyń
  • Herb miasta partnerskiego - Bedum
  • Herb miasta partnerskiego - Peitz

Jednostki organizacyjne

Kontakt

   68 38 49 140
   Urząd Miejski w Zbąszynku ul. Rynek 1 
         66-210 Zbąszynek
         Godziny pracy:
         poniedziałek           7.30 - 17.00
         wtorek - czwartek  7.30 - 15.30
         piątek                       7.30 - 14.00
 
Logo: e-line Systemy Internetowe - wykonawca serwisu internetowego