Kalendarium

Kalendarz imprez

Bieżące inwestycje

Inwestycje w trakcie realizacji

Projekt: Podniesienie jakości kształcenia ogólnego poprzez doposażenie gminnych jednostek oświatowych w niezbędny sprzęt dydaktyczny w Gminach Świebodzin i Zbąszynek”
Termin realizacji: 2016-2017
Wartość projektu: 3 532 441,19zł
Wydatki kwalifikowalne: 3 346 546,19zł
Dofinansowanie: Regionalny Program Operacyjny LUBUSKIE 2020
Wysokość dofinansowania: 2 844 564,26zł (85% kosztów kwalifikowalnych)
Opis projektu: Głównym celem projektu jest poprawa dostępu uczniów i uczennic z 7 szkół podstawowych, 3 gimnazjów i 1 szkoły ponadgimnazjalnej z terenu Gminy Świebodzin oraz Gminy Zbąszynek do sprzętu i pomocy dydaktycznych zwiększających kompetencje matematyczne, przyrodnicze i informatyczne. Efektem przedmiotowego projektu będzie zakup nowoczesnego sprzętu dydaktycznej na potrzeby pracowni matematycznych, przyrodniczych i informatycznych w 11 gminnych placówkach oświatowych.
Projekt: „Remont, przebudowa i budowa parkingów, ciągów pieszo – jezdnych, chodnika, boiska i zjazdów w Zbąszynku”
Termin realizacji: 2017
Wartość projektu: 800 990,00zł
Wykonawca: CAŁUS sp zoo, sp. komandytowa Boruja Nowa- roboty budowlane, Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowe Bogdan Radny Babimost- nadzór inwestorski
Opis projektu: W ramach projektu planuje się przebudowę parkingu przy ulicy Sportowej w Zbąszynku wraz z infrastrukturą towarzyszącą- chodniki, zjazdy, itp. Projekt przewiduję również budowę ogrodzonego i oświetlonego boiska wielofunkcyjnego o sztucznej nawierzchni oraz miejsc rekreacji indywidualnej z ławkami i  zdrojem ulicznym.
 
Projekt: „Budowa dróg gminnych: Jana Pawła II, Prymasa Wyszyńskiego i Zachodniej Obwodnicy Zbąszynka  – etap I”
Termin realizacji: 2017
Wartość projektu: 2 514 648,78zł
Dofinansowanie: Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019
Wysokość dofinansowania:1 126 951,00zł (50% kosztów kwalifikowalnych)
Wykonawca: CAŁUS sp zoo, sp. komandytowa Boruja Nowa- roboty budowlane, PUI Piotr Owsiński Zielona Góra-nadzór inwestorski
Opis projektu: W ramach projektu planuje się budowę ciągu ulic (932mb): Zachodnia Obwodnica Zbąszynka, Prymasa Wyszyńskiego, Jana Pawła II w Zbąszynku wraz z infrastrukturą towarzyszącą- chodniki, ciągi piesze, ścieżka rowerowa, oświetlenie oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu (m.in. wyniesione przejście dla pieszych ze skróconym progiem zwalniającym, doświetlenie przejść dla pieszych).Realizacja projektu pozytywnie wpłynie na poprawę bezpieczeństwa użytkowników budowanych dróg.

Lokalna TV

ZTVi Zbąszynek

Miasta partnerskie

  • Herb miasta partnerskiego - Zbąszyń
  • Herb miasta partnerskiego - Bedum
  • Herb miasta partnerskiego - Peitz

Jednostki organizacyjne

Kontakt

   68 38 49 140
   Urząd Miejski w Zbąszynku ul. Rynek 1 
         66-210 Zbąszynek
         Godziny pracy:
         poniedziałek           7.30 - 17.00
         wtorek - czwartek  7.30 - 15.30
         piątek                       7.30 - 14.00
 
Logo: e-line Systemy Internetowe - wykonawca serwisu internetowego